Magazynowanie pelletu

Przechowywanie pelletu nie stwarza szczególnych problemów. Przede wszystkim dlatego, że paliwo to jest odporne na samozapłon, butwienie i procesy gnilne. Poza tym, ze względu na swą gładką powierzchnię, nie chwyta on wilgoci z powietrza, co pozytywnie wpływa na jego trwałość.

Pellet powinien leżeć zadaszony i na suchym podłożu. Najlepszym miejscem do jego składowania jest piwnica, przybudówka lub komórka w domu. Można przechowywać go luzem lub w igłowanych workach. Wysokość składowania pelletu, z uwagi na jego wytrzymałość mechaniczną, wynosi do 3 m.

Pellet magazynować należy w pomieszczeniu spełniającym warunki ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno przechowywać go luzem w pomieszczeniu kotłowni. Pelletu nie powinno się przerzucać z miejsca na miejsce, by się nie pokruszył, co mogłoby spowodować powstawanie uciążliwych pyłów.